MPA

MPA

Medical Products Agency (Läkemedelsverket)

Uppsala Science Park

Dag Hammarskjölds väg 42

75237 Uppsala

Sweden

Tel: +46 18 174600

Fax:+46 18 548566

Email: registrator@mpa.se

https://lakemedelsverket.se

EUnetHTA involvement

As Associated Partner